Září 2014

Zdravotní komplikace jako projev problematického uchopení ženské role III.

2. září 2014 v 8:24 PPP jako kamarádka nebo protivník?
Vnímám rozmanitost ženských životů. Každá z nás má jiné biorytmy, cíle, a situace přichází do života každé jinak. I přesto existuje určité pojítko mezi všemi ženami. Je to několik velmi významných přechodových období, a to puberta, období mateřství, a potom klimakterium.


Jsem přesvědčena o tom, že nesoulad mezi intuitivním (základním-vrozeným) nastavením a umělým nastavením (pod tímto označením můžeme rozumět "rozhodnutí o sobě na základě určitých životních situací"), stojí na pozadí většiny gynekologických a psychických obtíží, která se objeví, propuknou právě během jednoho ze tří životních období, která jsem jmenovala.Rovněžtak zhoršení již stávajících obtíží může úzce souviset s výše uvedeným nesouladem.